Historia

Towarzystwo Muzyczne w Częstochowie

Towarzystwo Muzyczne w Częstochowie zostało zarejestrowane 30 marca 1976 roku pod nazwą Częstochowskie Towarzystwo Muzyczne. Wówczas prezesem został Czesław Wieczorek, a dyrektorem Adam Mroczek. W 1978r. funkcję dyrektora objęła Wanda Malko.

Statutowym zadaniem stowarzyszenia było koordynowanie pracy w czternastu ogniskach nowoutworzonego województwa częstochowskiego, w których pobierało naukę blisko 1500 uczniów. Towarzystwo nadzorowało merytoryczną działalność placówek poprzez nadzór pedagogiczny, hospitację zajęć, szkolenia nauczycieli. Pełniło nadzór administracyjny.

CTM prężnie włączyło się w organizację koncertów, konkursów i imprez kulturalnych na terenie miasta i województwa. Wraz z Filharmonią Częstochowską było współorganizatorem dwóch dużych festiwali: Polskiego Festiwalu Skrzypcowego im. Grażyny Bacewicz oraz Międzynarodowego Festiwalu Stowarzyszenia Polskiej Młodzieży Muzycznej „Jeunesses Mussicales” a w późniejszych latach festiwalu muzyki chóralnej „Ars Chori”. Towarzystwo organizowało przeglądy orkiestr dętych, zespołów chóralnych, zespołów ognisk muzycznych. Było inicjatorem niedzielnych poranków muzycznych dla dzieci, cyklu koncertów „Muzyka kameralna dla wszystkich” oraz cyklu letnich koncertów plenerowych na dziedzińcu Wojewódzkiego Biura Wystaw Artystycznych, a później w altanie parkowej. Towarzystwo promowało młode talenty oraz dorobek miejscowych muzyków. Organizowało ponadto sesje naukowe z zakresu muzyki oraz szkolenia dla instruktorów i opiekunów zespołów folklorystycznych.

Kiedy w marcu 1982 roku CTM, które korzystało z pomieszczeń w budynku szkoły muzycznej przy ul. Jasnogórskiej 30, przeniosło się do własnej siedziby przy ul. Wolności 30 reaktywowało działalność Klubu Melomana. Od 1986 r. organizowało comiesięczne recitale i koncerty kameralne, na których gościli m. in. pianiści Kazimierz Gierżod, Andrzej Jasiński, Maciej Paderewski, Sergio Torri (Włochy), wokalistki Krystyna Szostek – Radkowa, Katarzyna Suska, flecista Grzegorz Olkiewicz. W latach osiemdziesiątych CTM organizowało 40 – 50 imprez rocznie. W latach 1993-1994 ówczesna dyrektor Mariola Jeziorowska oraz Zarząd nawiązali kontakt z Towarzystwem im. Fryderyka Chopina w Warszawie, dzięki któremu organizował recitale chopinowskie stypendystów japońskich. W sali CTM wystąpiły: Yoshimi Tsubaki, Mika Okumura, Megumi Ito. W tym czasie wystąpili także kameraliści Akademii Muzycznej w Łodzi, częstochowscy muzycy: Katarzyna Suska – Zagórska -mezzosopran, pianiści – Maciej Zagórski, Robert Gawroński, Cezary Sanecki, odbywały się koncerty dyplomantów Zespołu Szkół Muzycznych oraz koncerty i konkursy uczniów ognisk muzycznych.

Kiedy w marcu 1982 roku CTM, które korzystało z pomieszczeń w budynku szkoły muzycznej przy ul. Jasnogórskiej 30, przeniosło się do własnej siedziby przy ul. Wolności 30 reaktywowało działalność Klubu Melomana. Od 1986 r. organizowało comiesięczne recitale i koncerty kameralne, na których gościli m. in. pianiści Kazimierz Gierżod, Andrzej Jasiński, Maciej Paderewski, Sergio Torri (Włochy), wokalistki Krystyna Szostek – Radkowa, Katarzyna Suska, flecista Grzegorz Olkiewicz. W latach osiemdziesiątych CTM organizowało 40 – 50 imprez rocznie. W latach 1993-1994 ówczesna dyrektor Mariola Jeziorowska oraz Zarząd nawiązali kontakt z Towarzystwem im. Fryderyka Chopina w Warszawie, dzięki któremu organizował recitale chopinowskie stypendystów japońskich. W sali CTM wystąpiły: Yoshimi Tsubaki, Mika Okumura, Megumi Ito. W tym czasie wystąpili także kameraliści Akademii Muzycznej w Łodzi, częstochowscy muzycy: Katarzyna Suska – Zagórska -mezzosopran, pianiści – Maciej Zagórski, Robert Gawroński, Cezary Sanecki, odbywały się koncerty dyplomantów Zespołu Szkół Muzycznych oraz koncerty i konkursy uczniów ognisk muzycznych.

Ograniczając swoją działalność jedynie do sprawowania merytorycznej opieki nad ogniskami, których pozostało sześć, na Walnym Zebraniu członkowie zmienili zakres działalności statutowej i nazwę na Stowarzyszenie Społecznych Ognisk Muzycznych w Częstochowie. Wtedy to ze środków własnych oraz celowych, przyznawanych przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Częstochowy, Zarząd organizował jedynie dla uczniów Społecznych Ognisk Muzycznych koncerty i konkursy. W 2002r. stowarzyszenie wróciło do dawnych zadań statutowych na rzecz rozwoju i popularyzacji kultury muzycznej przyjmując nazwę Towarzystwo Muzyczne w Częstochowie. W 1993r. z inicjatywy pianisty Cezarego Saneckiego odbył się Konkurs Muzyki Kameralnej, który był kontynuowany corocznie w latach 2001- 2003.

W 2000r. odbył się pierwszy Ogólnopolski Festiwal Rozrywkowej Muzyki Akordeonowej – Konfrontacje, którego pomysłodawcą i organizatorem był Piotr Biazik. Kolejne edycje odbyły się w latach 2001, 2003, 2005, 2007 i 2009. Koordynatorami trzech ostatnich edycji byli: Ewa Grabowska i Daniel Lis. Od 2005r. corocznie TM organizuje Częstochowskie Dni Muzyki Organowej o randze międzynarodowej, których pomysłodawcą i kierownikiem artystycznym jest członek Zarządu Jan Mroczek. Najmłodszym projektem TM jest Jurajska Jesień Muzyczna /od 2013r./, festiwal, na który artystów zaprasza Aleksandra Szwejkowska – Belica. Z jej też inicjatywy w wakacje 2007, 2008, 2009 odbywały się dwutygodniowe warsztaty skrzypcowe w Zakopanem dla młodzieży.

Ważną rolę w realizacji naszych przedsięwzięć odgrywa stała współpraca z Częstochowską Filharmonią im. Bronisława Hubermana. Razem udało nam się: zorganizować kurs dyrygencki w 2007, wydać płyty Orkiestry Filharmonii Częstochowskiej z pianistą Adamem Makowiczem i zespołem Five o’clock. W 2012 roku wraz z Muzeum Częstochowskim byliśmy współorganizatorami wystawy znanego reżysera, operatora filmowego, artysty fotografika Zdzisława Sowińskiego „Wojciech Kilar teraz, teraz, teraz i … amen”.

Obecnie TM koordynuje pracą czterech ognisk muzycznych: – nr 2 i 3 w Częstochowie oraz Kłobucku i Lublińcu, w których pobiera naukę ok. 300 uczniów. Imprezy, które weszły na stałe do kalendarza to coroczne konkursy teoretycznej wiedzy muzycznej, konkurs instrumentalny, Styczniowe spotkanie z Mikołajem i majowy koncert wszystkich ognisk.

Od 2006 r. Towarzystwo Muzyczne w Częstochowie, dzięki staraniom ówczesnej prezes Beaty Młynarczyk, jest organizacją pożytku publicznego. Drobne, ale bardzo cenne, wpłaty 1% odpisu od podatku pozwalają na realizację statutowych projektów.

Kadencja władz TM w Częstochowie niezmiennie trwa trzy lata. W okresie 40 lat funkcję prezesów pełnili:

 • Czesław Wieczorek 1976-1986
 • Adam Mroczek 1986-1989
 • Andrzej Grądman 1989-1990
 • Lidia Goszczyńska 1990-1993
 • Robert Gawroński 1993-1997
 • Krystyna Szmulka 1997-1998
 • Beata Młynarczyk 1998-2007
 • Anna Jaśkiewicz 2007-

Dyrektorzy stowarzyszenia:

 • Adam Mroczek 1976-1978
 • Wanda Malko 1978-1989
 • Janusz Siadlak 1989-1990
 • Mariola Jeziorowska 1993-1998.

Jedynym członkiem TM z 40 – letnim stażem jest współzałożyciel i wieloletni członek Zarządu TM -Adam Mroczek

Aktualny skład Zarządu TM:

 • Anna Jaśkiewicz – prezes
 • Beata Młynarczyk – zastępca prezesa
 • Jan Mroczek – zastępca prezesa
 • Izabela Zasuń – skarbnik
 • Aleksandra Niegut – sekretarz
 • Katarzyna Kamola-Janic
 • Aleksandra Szwejkowska-Belica

Galerie archiwalne dostępne w zakładce Galeria

Kliknij, aby zobaczyć więcej

Aktualności

GRAJ I ŚPIEWAJ

Dodano: 14 sierpnia 2020

Zapraszamy do Społecznych Ognisk Muzycznych w Częstochowie, Kłobucku i Lublińcu na indywidualną naukę gry na instrumentach:

 • fortepian
 • skrzypce
 • akordeon
 • keyboard
 • klarnet
 • saksofon
 • gitara 

oraz

 • naukę śpiewu scenicznego
 • zajęcia zespołowe i umuzykalniające

Możliwość zdalnego nauczania

Szczegóły w odnośnikach każdego ogniska poniżej.

Gwarantujemy ciekawe zajęcia, profesjonalizm i prezentacje swoich umiejętności na koncertach i popisach.

Konkurs Instrumentalny i Wokalny Towarzystwa Muzycznego w Częstochowie 2022 – wyniki

Dodano: 24 maja 2022

Miło nam poinformować, iż w Konkursie Instrumentalnym i Wokalnym

Towarzystwa Muzycznego w Częstochowie 2022

nagrody GRAND PRIX zdobyli

Kategoria I
MAGDALENA LEŚNIKOWSKA, SOM Nr 2 w Częstochowie, nauczyciel Anna
Grzybowska
Kategoria II
ANTONI MADALIŃSKI, SOM 2 w Częstochowie, nauczyciel Izabela Zasuń
Kategoria III
EMILIA SEMAN, SOM w Lublińcu, naucz. Barbara Kosytorz
Kategoria IV
Duet: PIOTR HALKIEWICZ, MARTIN MATYSZCZAK, SOM 2
w Częstochowie, naucz. Marian Brzóska
Kategoria A
MAJA WUDECKA, SOM 3 w Częstochowie, naucz. Katarzyna Kamola – Janic
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i nauczycielom!


Kliknij, aby zobaczyć wszystkie aktualności.

Galeria

Koncert z Mikołajem w Muzeum Monet i Medali św. Jana Pawła II

14 grudnia 2022

Występ uczniów Spolecznych Ognisk Muzycznych TM na spotkaniu organizacji pozarządowych z Prezydentem Miasta

26 listopada 2022

 

Konkurs muzyczno-plastyczny uczniów Społecznych Ognisk Muzycznych „Muzyka Fryderyka Chopina w obrazie”. Jury w składzie: Beata Młynarczyk Aleksandra Szwejkowska – Belica Bartosz Frączek oceniło 33 prace plastyczne w dwóch kategoriach wiekowych. Ze względu na małą ilość prac zgłoszonych w kategorii III, zostały one zgodnie z regulaminem konkursu włączone do oceny w kategorii II.

Grand Prix:

Kuba Posturzyński – SOM 3 w Częstochowie

Kategoria I (rok ur. 2011 i później)

I miejsce:

Zuzanna Mleczko – SOM w Kłobucku

Lena Kulik – SOM 3 w Częstochowie

II miejsce:

Franciszek Łyko

Michalina Żak – SOM 2 w Częstochowie

Sonia Cierpioł – SOM w Lublińcu

III miejsce:

Maja Krzystanek – SOM 3 w Częstochowie

Ewa Wieczorek – SOM 2 w Częstochowie

Wyróżnieni zostali: Aniela Czekaj – SOM 2 w Częstochowie Liliana Czekaj – SOM 2 w Częstochowie Nikodem Kaczmarek – SOM 2 w Częstochowie Sara Pinis – SOM 3 w Częstochowie Marlena Retig – SOM w Lublińcu Łucja Mańka – SOM w Lublińcu Marcel Kozok – SOM w Lublińcu Marta Mańka – SOM w Lublińcu Maksymilian Kozok – SOM w Lublińcu Maria Kozak – SOM w Kłobucku

Kategoria II (rok ur. 2010 i wcześniej)

I miejsce:

Kinga Dziemba – SOM w Lublińcu

Dziemba L

Judyta Mańka – SOM w Lublińcu

Szymon Majdzik – SOM w Lublińcu

II miejsce:

>Alicja Nęcka – SOM 3 w Częstochowie

Weronika Węgrzyńska – SOM 3 w Częstochowie

III miejsce:

Anna Skowronek – SOM 3 w Częstochowie

Siergiej Kokhanevich – SOM 2 w Częstochowie

Katarzyna Kubat – SOM 3 w Częstochowie

Wyróżnieni zostali: Anna Zębik – SOM 2 w Częstochowie Alicja Nowak – SOM 3 w Częstochowie Lena Kwarciak – SOM 3 w Częstochowie Julia Bielawska – SOM 3 w Częstochowie Maria Bąk – SOM 3 w Częstochowie Maja Janoszka – SOM w Lublińcu Blanka Wosińska – SOM w Kłobucku Wiktoria Bajor – SOM 2 w Częstochowie

Nagroda specjalna

Aniela Czekaj – SOM 2 w Częstochowie – dla najmłodszej uczestniczki

Wiktoria Bajor – SOM 2 w Częstochowie – dla najstarszej uczestniczki konkursu

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu. Nagrody przekażemy wkrótce do Ognisk.

Koncert z udziałem ZF „Wrzosowianie”

15 maja 2019

Konkurs TM Instrumentalny i Wokalny Społecznych Ognisk Muzycznych

30 marca 2019

Konkurs „Stanisław Moniuszko – życie i muzyka”

16.03.2019

Popis uczniów SOM 3

16.01.2019

Koncert z Mikołajem w SOM w Lublińcu

23.01.2019

Koncert TM w Filharmonii Częstochowskiej

16.05.2018

Konkurs Teoretyczny „Polskie Tańce Narodowe”

21.04.2018

Mikołajkowy koncert Towarzystwa Muzycznego

w SOM w Kłobucku

17.01.2018

Popis SOM nr 3

15.01.2018

Występ w Ratuszu

10.11.2017

Galerie archiwalne

Jubileusz 40 lecia – 18 czerwca 2016

IV Jurajska Wiosna Muzyczna

Konkurs Teoretyczny SOM – Formy Muzyczne, 16 kwietnia 2016 r.

Koncert z Mikołajem 2016

Popis uczniów SOM nr 3 w Częstochowie

Jubileusz 35-lecia, 4 listopada 2011 r.

Świąteczne Granie z Mikołajem, SOM w Lublińcu, 11 stycznia 2012 r.

Konkurs Instrumentalny dla uczniów SOM, 21 kwietnia 2012 r.

Doroczny Koncert Towarzystwa Muzycznego, 16 maja 2012 r.

Koncert z Mikołajem w SOM w Lublińcu 2013 r.

Kliknij, aby zobaczyć całą galerię

Ogniska muzyczne

SOM nr 2

SOM nr 2

ul. Jasnogórska 17
42-200 Częstochowa
kontakt: 34 324 39 07
Zespół Szkół Muzycznych
Tymczasowy adres:
Jasnogórska 32 lok. 9

SOM nr 3

SOM nr 3

ul. Orkana 95/109,
42-200 Częstochowa
kontakt: 503 970 162
Szkoła Podstawowa Nr 53

SOM Lubliniec

SOM w Lublińcu

Plac Konrada Mańki 9
42-700 Lubliniec
kontakt: 34 351 03 13
PSM im. Janiny Garści

SOM Kłobuck

SOM w Kłobucku

Skorupki 46
42-100 Kłobuck
kontakt: 881 255 690
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3

Kontakt

Towarzystwo Muzyczne w Częstochowie
ul. Jasnogórska 17
telefon: +48 34 324 39 07
+48 503 970 162

Nr konta TM: BOŚ BANK 76 1540 1014 2001 7301 0737 0001

NIP 949 00 49 371
REGON 000795778
KRS 0000014656

e-mail: kontakt@towmuz.czest.pl

 

 

Społeczne Ognisko Muzyczne Nr 2 w Częstochowie

Informacje

Ognisko prowadzi indywidualną grę na instrumentach:

  • fortepianie
  • gitarze
  • skrzypcach
  • akordeonie
  • keyboardzie
  • saksofonie
  • klarnecie

oraz

 • zajęcia wokalne ze śpiewu scenicznego

Nauka prowadzona jest w trzech grupach wiekowych:

 • dzieci w wieku przedszkolnym (od 5 lat)
 • dzieci i młodzież w wieku szkolnym
 • dorośli

Poza nauką gry na instrumencie prowadzone są też zajęcia umuzykalnienia, na których uczniowie kształcą słuch muzyczny, poznają podstawowe pojęcia z zasad muzyki, literaturę i historię muzyki.

Uczniowie ogniska mają możliwość kontynuowania nauki na wybranym instrumencie w szkole muzycznej I i II stopnia.

Sekretariat Ogniska czynny jest w poniedziałek, środę, czwartek w godz. 15.45 – 18.15

 

Społeczne Ognisko Muzyczne Nr 3 w Częstochowie

<

Informacje

Chętnych do nauki w ognisku zapraszamy na zapisy w każdą środę od godz. 13:30-16:30 (SP 53, paw. E sala 441).

Ognisko prowadzi indywidualną grę na instrumentach:

 • fortepianie
 • gitarze
 • ukulele
 • gitarze elektrycznej
 • skrzypcach
 • saksofonie
 • klarnecie
 • akordeonie
 • keyboardzie
 • oraz śpiew sceniczny
 • NOWOŚĆ: Taniec z elementami rytmiki

Grupa taneczno-rytmiczne dla dzieci w wieku 5-6 lat. Zajęcia te mają na celu rozwijanie wrażliwości muzycznej, słuchu muzycznego, poczucia rytmu i zdolności muzycznych dziecka. Podczas zajęć dzieci uczą się tańców, piosenek, poznają instrumenty, grają na instrumentach perkusyjnych i aktywnie słuchają muzyki. Nasze zajęcia mają również na celu wszechstronny rozwój muzykalności dziecka oraz przygotowanie go do podjęcia w przyszłości nauki gry na instrumencie lub innej formy edukacji muzycznej.
Zajęcia będą się odbywać raz w tygodniu po 45 minut
Nauka prowadzona jest w trzech grupach wiekowych:

 • dzieci w wieku przedszkolnym (od 5 lat)
 • dzieci i młodzież w wieku szkolnym
 • dorośli

Dodatkowo uczniowie uczestniczą w zbiorowej lekcji umuzykalnienia gdzie poznają zasady muzyki, śpiewu, rozwijają poczucie rytmu, pamięć muzyczną, słuch harmoniczny. Poznają również zagadnienia z historii muzyki i literaturę muzyczną, razem muzykują.

Niezwykle przyjazna i doświadczona kadra pedagogiczna sprawia, iż zajęcia są interesujące i urozmaicone.

Uczniowie mają możliwość zaprezentowania swojego talentu na popisach w Sali Widowiskowej Szkoły oraz na koncertach w Filharmonii i konkursach organizowanych przez Towarzystwo Muzyczne w Częstochowie.

Na zakończenie roku szkolnego uczniowie otrzymują świadectwa ukończenia danego etapu kształcenia. Realizując cały cykl nauki w Ognisku uczniowie otrzymują dyplom ukończenia SOM.

Społeczne Ognisko Muzyczne w Lublińcu

Informacje

Społeczne Ognisko Muzyczne w Lublińcu istnieje i działa od roku 1970.
Mieści się w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. J. Garści w Lublińcu.
Większość pracującej tam kadry to nauczyciele pracujący jednocześnie w PSM I st.

Ognisko prowadzi indywidualną grę na instrumentach:

 • fortepianie
 • gitarze
 • skrzypcach
 • wiolonczeli
 • flecie poprzecznym
 • akordeonie
 • syntezatorze

Nauka prowadzona jest w trzech grupach wiekowych:

 • dzieci w wieku przedszkolnym (od 5 lat)
 • dzieci i młodzież w wieku szkolnym
 • dorośli

SOM przyjmuje kandydatów bez ograniczenia wieku i bez egzaminu wstępnego, na podstawie umowy o naukę. Zapisy prowadzone są w ciągu całego roku szkolnego.

Istnieje możliwość wypożyczenia instrumentu bez dodatkowej opłaty. W ramach opłaty czesnego prowadzone są lekcje teoretyczne. Lekcje indywidualne prowadzone są indywidualnie z każdym uczniem.

Społeczne Ognisko Muzyczne w Kłobucku

Informacje

Ognisko prowadzi indywidualną grę na instrumentach:

 • fortepianie
 • gitarze
 • skrzypcach
 • akordeonie
 • syntezatorze

Specjalnością ogniska jest prowadzenie indywidualnych zajęć śpiewu scenicznego.

Nauka prowadzona jest w trzech grupach wiekowych:

 • dzieci w wieku przedszkolnym (od 5 lat)
 • dzieci i młodzież w wieku szkolnym
 • dorośli

Poza nauką gry na instrumencie prowadzone są też zajęcia umuzykalnienia, na których uczniowie kształcą słuch muzyczny, poznają podstawowe pojęcia z zasad muzyki, literaturę i historię muzyki.

Uczniowie ogniska mają możliwość kontynuowania nauki na wybranym instrumencie w szkole muzycznej I i II stopnia.