Walne Zebranie Sprawozdawcze

3 kwietnia 2022

Dnia 27 kwietnia 2022r.o godz. 18.45, ul. Jasnogórska 30
odbędzie się Walne Zebranie sprawozdawcze członków TM.