Ogłoszenie

3 marca 2021

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju i brakiem możliwości przeprowadzenia Walnego Zebrania sprawozdawczego członków Towarzystwa Muzycznego w Częstochowie w jednym terminie i miejscu, Zarząd TM przyjął uchwałę o terminach WZS i sposobie głosowania.

I termin 24 – 30 marca 2021
II termin 31 marca 2021r.

We wskazanych terminach, w Społecznych Ogniskach Muzycznych działających w TM oraz siedzibie TM, członkowie będą mogli zapoznać się ze sprawozdaniami TM za rok 2020 oraz zagłosować nad uchwałami dotyczącymi sprawozdań.

Przypominamy o obowiązku uczestnictwa członków w Walnych Zebraniach.
Jest to również okazja do uiszczenia składki członkowskiej za rok 2021.