Witamy na stronie Towarzystwa Muzycznego w Częstochowie

Rozliczenie PIT z PITax.pl

Konto: BOŚ 76 1540 1014 2001 7301 0737 0001

Historia

Towarzystwo Muzyczne w Częstochowie

Towarzystwo Muzyczne w Częstochowie zostało zarejestrowane 30 marca 1976 roku pod nazwą Częstochowskie Towarzystwo Muzyczne. Wówczas prezesem został Czesław Wieczorek, a dyrektorem Adam Mroczek. W 1978r. funkcję dyrektora objęła Wanda Malko.

Statutowym zadaniem stowarzyszenia było koordynowanie pracy w czternastu ogniskach nowoutworzonego województwa częstochowskiego, w których pobierało naukę blisko 1500 uczniów. Towarzystwo nadzorowało merytoryczną działalność placówek poprzez nadzór pedagogiczny, hospitację zajęć, szkolenia nauczycieli. Pełniło nadzór administracyjny.

CTM prężnie włączyło się w organizację koncertów, konkursów i imprez kulturalnych na terenie miasta i województwa. Wraz z Filharmonią Częstochowską było współorganizatorem dwóch dużych festiwali: Polskiego Festiwalu Skrzypcowego im. Grażyny Bacewicz oraz Międzynarodowego Festiwalu Stowarzyszenia Polskiej Młodzieży Muzycznej „Jeunesses Mussicales” a w późniejszych latach festiwalu muzyki chóralnej „Ars Chori”. Towarzystwo organizowało przeglądy orkiestr dętych, zespołów chóralnych, zespołów ognisk muzycznych. Było inicjatorem niedzielnych poranków muzycznych dla dzieci, cyklu koncertów „Muzyka kameralna dla wszystkich” oraz cyklu letnich koncertów plenerowych na dziedzińcu Wojewódzkiego Biura Wystaw Artystycznych, a później w altanie parkowej. Towarzystwo promowało młode talenty oraz dorobek miejscowych muzyków. Organizowało ponadto sesje naukowe z zakresu muzyki oraz szkolenia dla instruktorów i opiekunów zespołów folklorystycznych.

Kiedy w marcu 1982 roku CTM, które korzystało z pomieszczeń w budynku szkoły muzycznej przy ul. Jasnogórskiej 30, przeniosło się do własnej siedziby przy ul. Wolności 30 reaktywowało działalność Klubu Melomana. Od 1986 r. organizowało comiesięczne recitale i koncerty kameralne, na których gościli m. in. pianiści Kazimierz Gierżod, Andrzej Jasiński, Maciej Paderewski, Sergio Torri (Włochy), wokalistki Krystyna Szostek – Radkowa, Katarzyna Suska, flecista Grzegorz Olkiewicz. W latach osiemdziesiątych CTM organizowało 40 – 50 imprez rocznie. W latach 1993-1994 ówczesna dyrektor Mariola Jeziorowska oraz Zarząd nawiązali kontakt z Towarzystwem im. Fryderyka Chopina w Warszawie, dzięki któremu organizował recitale chopinowskie stypendystów japońskich. W sali CTM wystąpiły: Yoshimi Tsubaki, Mika Okumura, Megumi Ito. W tym czasie wystąpili także kameraliści Akademii Muzycznej w Łodzi, częstochowscy muzycy: Katarzyna Suska – Zagórska -mezzosopran, pianiści – Maciej Zagórski, Robert Gawroński, Cezary Sanecki, odbywały się koncerty dyplomantów Zespołu Szkół Muzycznych oraz koncerty i konkursy uczniów ognisk muzycznych.

Kiedy w marcu 1982 roku CTM, które korzystało z pomieszczeń w budynku szkoły muzycznej przy ul. Jasnogórskiej 30, przeniosło się do własnej siedziby przy ul. Wolności 30 reaktywowało działalność Klubu Melomana. Od 1986 r. organizowało comiesięczne recitale i koncerty kameralne, na których gościli m. in. pianiści Kazimierz Gierżod, Andrzej Jasiński, Maciej Paderewski, Sergio Torri (Włochy), wokalistki Krystyna Szostek – Radkowa, Katarzyna Suska, flecista Grzegorz Olkiewicz. W latach osiemdziesiątych CTM organizowało 40 – 50 imprez rocznie. W latach 1993-1994 ówczesna dyrektor Mariola Jeziorowska oraz Zarząd nawiązali kontakt z Towarzystwem im. Fryderyka Chopina w Warszawie, dzięki któremu organizował recitale chopinowskie stypendystów japońskich. W sali CTM wystąpiły: Yoshimi Tsubaki, Mika Okumura, Megumi Ito. W tym czasie wystąpili także kameraliści Akademii Muzycznej w Łodzi, częstochowscy muzycy: Katarzyna Suska – Zagórska -mezzosopran, pianiści – Maciej Zagórski, Robert Gawroński, Cezary Sanecki, odbywały się koncerty dyplomantów Zespołu Szkół Muzycznych oraz koncerty i konkursy uczniów ognisk muzycznych.

Ograniczając swoją działalność jedynie do sprawowania merytorycznej opieki nad ogniskami, których pozostało sześć, na Walnym Zebraniu członkowie zmienili zakres działalności statutowej i nazwę na Stowarzyszenie Społecznych Ognisk Muzycznych w Częstochowie. Wtedy to ze środków własnych oraz celowych, przyznawanych przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Częstochowy, Zarząd organizował jedynie dla uczniów Społecznych Ognisk Muzycznych koncerty i konkursy. W 2002r. stowarzyszenie wróciło do dawnych zadań statutowych na rzecz rozwoju i popularyzacji kultury muzycznej przyjmując nazwę Towarzystwo Muzyczne w Częstochowie. W 1993r. z inicjatywy pianisty Cezarego Saneckiego odbył się Konkurs Muzyki Kameralnej, który był kontynuowany corocznie w latach 2001- 2003.

W 2000r. odbył się pierwszy Ogólnopolski Festiwal Rozrywkowej Muzyki Akordeonowej – Konfrontacje, którego pomysłodawcą i organizatorem był Piotr Biazik. Kolejne edycje odbyły się w latach 2001, 2003, 2005, 2007 i 2009. Koordynatorami trzech ostatnich edycji byli: Ewa Grabowska i Daniel Lis. Od 2005r. corocznie TM organizuje Częstochowskie Dni Muzyki Organowej o randze międzynarodowej, których pomysłodawcą i kierownikiem artystycznym jest członek Zarządu Jan Mroczek. Najmłodszym projektem TM jest Jurajska Jesień Muzyczna /od 2013r./, festiwal, na który artystów zaprasza Aleksandra Szwejkowska – Belica. Z jej też inicjatywy w wakacje 2007, 2008, 2009 odbywały się dwutygodniowe warsztaty skrzypcowe w Zakopanem dla młodzieży.

Ważną rolę w realizacji naszych przedsięwzięć odgrywa stała współpraca z Częstochowską Filharmonią im. Bronisława Hubermana. Razem udało nam się: zorganizować kurs dyrygencki w 2007, wydać płyty Orkiestry Filharmonii Częstochowskiej z pianistą Adamem Makowiczem i zespołem Five o’clock. W 2012 roku wraz z Muzeum Częstochowskim byliśmy współorganizatorami wystawy znanego reżysera, operatora filmowego, artysty fotografika Zdzisława Sowińskiego „Wojciech Kilar teraz, teraz, teraz i … amen”.

Obecnie TM koordynuje pracą czterech ognisk muzycznych: – nr 2 i 3 w Częstochowie oraz Kłobucku i Lublińcu, w których pobiera naukę ok. 300 uczniów. Imprezy, które weszły na stałe do kalendarza to coroczne konkursy teoretycznej wiedzy muzycznej, konkurs instrumentalny, Styczniowe spotkanie z Mikołajem i majowy koncert wszystkich ognisk.

Od 2006 r. Towarzystwo Muzyczne w Częstochowie, dzięki staraniom ówczesnej prezes Beaty Młynarczyk, jest organizacją pożytku publicznego. Drobne, ale bardzo cenne, wpłaty 1% odpisu od podatku pozwalają na realizację statutowych projektów.

Kadencja władz TM w Częstochowie niezmiennie trwa trzy lata. W okresie 40 lat funkcję prezesów pełnili:

 • Czesław Wieczorek 1976-1986
 • Adam Mroczek 1986-1989
 • Andrzej Grądman 1989-1990
 • Lidia Goszczyńska 1990-1993
 • Robert Gawroński 1993-1997
 • Krystyna Szmulka 1997-1998
 • Beata Młynarczyk 1998-2007
 • Anna Jaśkiewicz 2007-

Dyrektorzy stowarzyszenia:

 • Adam Mroczek 1976-1978
 • Wanda Malko 1978-1989
 • Janusz Siadlak 1989-1990
 • Mariola Jeziorowska 1993-1998.

Jedynym członkiem TM z 40 – letnim stażem jest współzałożyciel i wieloletni członek Zarządu TM -Adam Mroczek

Aktualny skład Zarządu TM:

 • Anna Jaśkiewicz – prezes
 • Beata Młynarczyk – zastępca prezesa
 • Jan Mroczek – zastępca prezesa
 • Izabela Zasuń – skarbnik
 • Aleksandra Niegut – sekretarz
 • Katarzyna Kamola-Janic
 • Aleksandra Szwejkowska-Belica

Galerie archiwalne dostępne w zakładce Galeria

Kliknij, aby zobaczyć więcej

Aktualności

Walne Zebranie – 9 czerwca

Dodano: 19 maja 2021

Dnia 9 czerwca 2021 r. o godz. 19:00 odbędzie się Walne Zebranie członków Towarzystwa Muzycznego w Częstochowie dotyczące zmiany Statutu TM.

„Muzyka Fryderyka Chopina w obrazie” – wyniki konkursu

Dodano: 14 maja 2021

Konkurs muzyczno-plastyczny uczniów Społecznych Ognisk Muzycznych „Muzyka Fryderyka Chopina w obrazie”. Jury w składzie:
Beata Młynarczyk
Aleksandra Szwejkowska – Belica
Bartosz Frączek
oceniło 33 prace plastyczne w dwóch kategoriach wiekowych. Ze względu na małą ilość prac zgłoszonych w kategorii III, zostały one zgodnie z regulaminem konkursu włączone do oceny w kategorii II.


Grand Prix:


Kuba Posturzyński – SOM 3 w Częstochowie


Kategoria I (rok ur. 2011 i później)


I miejsce:


Zuzanna Mleczko – SOM w Kłobucku


Lena Kulik – SOM 3 w Częstochowie


II miejsce:


Franciszek Łyko


Michalina Żak – SOM 2 w Częstochowie


Sonia Cierpioł – SOM w Lublińcu


III miejsce:


Maja Krzystanek – SOM 3 w Częstochowie


Ewa Wieczorek – SOM 2 w Częstochowie


Wyróżnieni zostali:
Aniela Czekaj – SOM 2 w Częstochowie
Liliana Czekaj – SOM 2 w Częstochowie
Nikodem Kaczmarek – SOM 2 w Częstochowie
Sara Pinis – SOM 3 w Częstochowie
Marlena Retig – SOM w Lublińcu
Łucja Mańka – SOM w Lublińcu
Marcel Kozok – SOM w Lublińcu
Marta Mańka – SOM w Lublińcu
Maksymilian Kozok – SOM w Lublińcu
Maria Kozak – SOM w Kłobucku


Kategoria II (rok ur. 2010 i wcześniej)


I miejsce:


Kinga Dziemba – SOM w Lublińcu

Dziemba L


Judyta Mańka – SOM w Lublińcu


Szymon Majdzik – SOM w Lublińcu


II miejsce:


>Alicja Nęcka – SOM 3 w Częstochowie


Weronika Węgrzyńska – SOM 3 w Częstochowie


III miejsce:


Anna Skowronek – SOM 3 w Częstochowie


Siergiej Kokhanevich – SOM 2 w Częstochowie


Katarzyna Kubat – SOM 3 w Częstochowie


Wyróżnieni zostali:
Anna Zębik – SOM 2 w Częstochowie
Alicja Nowak – SOM 3 w Częstochowie
Lena Kwarciak – SOM 3 w Częstochowie
Julia Bielawska – SOM 3 w Częstochowie
Maria Bąk – SOM 3 w Częstochowie
Maja Janoszka – SOM w Lublińcu
Blanka Wosińska – SOM w Kłobucku
Wiktoria Bajor – SOM 2 w Częstochowie

Nagroda specjalna


Aniela Czekaj – SOM 2 w Częstochowie – dla najmłodszej uczestniczki


Wiktoria Bajor – SOM 2 w Częstochowie – dla najstarszej uczestniczki konkursu


Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu.
Nagrody przekażemy wkrótce do Ognisk.

Ogłoszenie

Dodano: 3 marca 2021

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju i brakiem możliwości przeprowadzenia Walnego Zebrania sprawozdawczego członków Towarzystwa Muzycznego w Częstochowie w jednym terminie i miejscu, Zarząd TM przyjął uchwałę o terminach WZS i sposobie głosowania.

I termin 24 – 30 marca 2021
II termin 31 marca 2021r.

We wskazanych terminach, w Społecznych Ogniskach Muzycznych działających w TM oraz siedzibie TM, członkowie będą mogli zapoznać się ze sprawozdaniami TM za rok 2020 oraz zagłosować nad uchwałami dotyczącymi sprawozdań.

Przypominamy o obowiązku uczestnictwa członków w Walnych Zebraniach.
Jest to również okazja do uiszczenia składki członkowskiej za rok 2021.

Kliknij, aby zobaczyć wszystkie aktualności.

Galeria

Koncert z udziałem ZF „Wrzosowianie”

15 maja 2019

Konkurs TM Instrumentalny i Wokalny Społecznych Ognisk Muzycznych

30 marca 2019

Konkurs „Stanisław Moniuszko – życie i muzyka”

16.03.2019

Popis uczniów SOM 3

16.01.2019

Koncert z Mikołajem w SOM w Lublińcu

23.01.2019

Koncert TM w Filharmonii Częstochowskiej

16.05.2018

Konkurs Teoretyczny „Polskie Tańce Narodowe”

21.04.2018

Mikołajkowy koncert Towarzystwa Muzycznego

w SOM w Kłobucku

17.01.2018

Popis SOM nr 3

15.01.2018

Występ w Ratuszu

10.11.2017

Galerie archiwalne

Jubileusz 40 lecia – 18 czerwca 2016

IV Jurajska Wiosna Muzyczna

Konkurs Teoretyczny SOM – Formy Muzyczne, 16 kwietnia 2016 r.

Koncert z Mikołajem 2016

Popis uczniów SOM nr 3 w Częstochowie

Jubileusz 35-lecia, 4 listopada 2011 r.

Świąteczne Granie z Mikołajem, SOM w Lublińcu, 11 stycznia 2012 r.

Konkurs Instrumentalny dla uczniów SOM, 21 kwietnia 2012 r.

Doroczny Koncert Towarzystwa Muzycznego, 16 maja 2012 r.

Koncert z Mikołajem w SOM w Lublińcu 2013 r.

Kliknij, aby zobaczyć całą galerię

Ogniska muzyczne

SOM nr 2

SOM nr 2

ul. Jasnogórska 17
42-200 Częstochowa
kontakt: 34 324 39 07
Zespół Szkół Muzycznych
Tymczasowy adres:
Jasnogórska 32 lok. 9

SOM nr 3

SOM nr 3

ul. Orkana 95/109,
42-200 Częstochowa
kontakt: 503 970 162
Szkoła Podstawowa Nr 53

SOM Lubliniec

SOM w Lublińcu

Plac Konrada Mańki 9
42-700 Lubliniec
kontakt: 34 351 03 13
PSM im. Janiny Garści

SOM Kłobuck

SOM w Kłobucku

Skorupki 46
42-100 Kłobuck
kontakt: 881 255 690
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3

Kontakt

Towarzystwo Muzyczne w Częstochowie
ul. Jasnogórska 17
telefon: +48 34 324 39 07
+48 503 970 162
e-mail: kontakt@towmuz.czest.pl

 

Społeczne Ognisko Muzyczne Nr 2 w Częstochowie

Informacje

Ognisko prowadzi indywidualną grę na instrumentach:

  • fortepianie
  • gitarze
  • skrzypcach
  • akordeonie
  • keyboardzie
  • saksofonie
  • klarnecie

oraz

 • zajęcia wokalne ze śpiewu scenicznego

Nauka prowadzona jest w trzech grupach wiekowych:

 • dzieci w wieku przedszkolnym (od 5 lat)
 • dzieci i młodzież w wieku szkolnym
 • dorośli

Poza nauką gry na instrumencie prowadzone są też zajęcia umuzykalnienia, na których uczniowie kształcą słuch muzyczny, poznają podstawowe pojęcia z zasad muzyki, literaturę i historię muzyki.

Uczniowie ogniska mają możliwość kontynuowania nauki na wybranym instrumencie w szkole muzycznej I i II stopnia.

Sekretariat Ogniska czynny jest w poniedziałek, środę, czwartek w godz. 15.45 – 18.15

Półroczny Popis Uczniów SOM 2 8 lutego 2020 r.

KONCERT KOLĘD 2019

Popis końcoworoczny – czerwiec 2019

 

Społeczne Ognisko Muzyczne Nr 3 w Częstochowie

<

Informacje

Chętnych do nauki w ognisku zapraszamy na zapisy w każdą środę od godz. 13:30-16:30 (SP 53, paw. E sala 441).

Ognisko prowadzi indywidualną grę na instrumentach:

 • fortepianie
 • gitarze
 • ukulele
 • gitarze elektrycznej
 • skrzypcach
 • saksofonie
 • klarnecie
 • akordeonie
 • keyboardzie
 • oraz śpiew sceniczny
 • NOWOŚĆ: Grupa tańca nowoczesnego z elementami rytmiki

Nauka prowadzona jest w trzech grupach wiekowych:

 • dzieci w wieku przedszkolnym (od 5 lat)
 • dzieci i młodzież w wieku szkolnym
 • dorośli

Dodatkowo uczniowie uczestniczą w zbiorowej lekcji umuzykalnienia gdzie poznają zasady muzyki, śpiewu, rozwijają poczucie rytmu, pamięć muzyczną, słuch harmoniczny. Poznają również zagadnienia z historii muzyki i literaturę muzyczną, razem muzykują.

Niezwykle przyjazna i doświadczona kadra pedagogiczna sprawia, iż zajęcia są interesujące i urozmaicone.

Uczniowie mają możliwość zaprezentowania swojego talentu na popisach w Sali Widowiskowej Szkoły oraz na koncertach w Filharmonii i konkursach organizowanych przez Towarzystwo Muzyczne w Częstochowie.

Na zakończenie roku szkolnego uczniowie otrzymują świadectwa ukończenia danego etapu kształcenia. Realizując cały cykl nauki w Ognisku uczniowie otrzymują dyplom ukończenia SOM.

Społeczne Ognisko Muzyczne w Lublińcu

Informacje

Społeczne Ognisko Muzyczne w Lublińcu istnieje i działa od roku 1970.
Mieści się w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. J. Garści w Lublińcu.
Większość pracującej tam kadry to nauczyciele pracujący jednocześnie w PSM I st.

Ognisko prowadzi indywidualną grę na instrumentach:

 • fortepianie
 • gitarze
 • skrzypcach
 • wiolonczeli
 • flecie poprzecznym
 • akordeonie
 • syntezatorze

Nauka prowadzona jest w trzech grupach wiekowych:

 • dzieci w wieku przedszkolnym (od 5 lat)
 • dzieci i młodzież w wieku szkolnym
 • dorośli

SOM przyjmuje kandydatów bez ograniczenia wieku i bez egzaminu wstępnego, na podstawie umowy o naukę. Zapisy prowadzone są w ciągu całego roku szkolnego.

Istnieje możliwość wypożyczenia instrumentu bez dodatkowej opłaty. W ramach opłaty czesnego prowadzone są lekcje teoretyczne. Lekcje indywidualne prowadzone są indywidualnie z każdym uczniem.

Społeczne Ognisko Muzyczne w Kłobucku

Informacje

Ognisko prowadzi indywidualną grę na instrumentach:

 • fortepianie
 • gitarze
 • skrzypcach
 • akordeonie
 • syntezatorze

Specjalnością ogniska jest prowadzenie indywidualnych zajęć śpiewu scenicznego.

Nauka prowadzona jest w trzech grupach wiekowych:

 • dzieci w wieku przedszkolnym (od 5 lat)
 • dzieci i młodzież w wieku szkolnym
 • dorośli

Poza nauką gry na instrumencie prowadzone są też zajęcia umuzykalnienia, na których uczniowie kształcą słuch muzyczny, poznają podstawowe pojęcia z zasad muzyki, literaturę i historię muzyki.

Uczniowie ogniska mają możliwość kontynuowania nauki na wybranym instrumencie w szkole muzycznej I i II stopnia.